پازار نسخه صنعتی

برای یک کارخانه صنعتی، کنترل و مدیریت گلوگاههای مختلف، بالا بردن سرعت، دقت و کیفیت عملیات، کاهش یافتن حجم کاری پرسنل، دسترسی آسان و سریع به اطلاعات تمامی واحدهای سازمانی حتی در بیرون از سازمان، دسترسی به گزارشات مختلف مالی توسط مدیریت بدون کسب اطلاعات از پرسنل، دسترسی به قیمت تمام شده محصول در هر لحظه و بطور کلی مدیریت فرآیندهای سازمانی به طور اتوماتیک از نیازمندیهای کلیدی آن کارخانه می باشد که نیاز به مدیریت هوشمندانه توسط یک سیستم نرم افزاری یکپارچه دارد. نرم افزار جامع پازار صنعتی برای تامین نیازهای فوق جهت مدیریت بهینه ی عملیات در کارخانجات صنعتی طراحی گردیده است. این نرم افزار دارای قابلیت یکپارچه سازی واحدهای سازمانی از جمله واحد انبار، تولید، فروش، خرید، مالی، منابع انسانی و سایر واحدها می باشد به عبارت دیگر، مدیریت اطلاعات ثبت شده در هر واحد سازمانی برای کلیه ی واحدها در صورت دلخواه امکانپذیر می باشد که این امر منجر به جلوگیری از ثبت های مجدد شده و همچنین در هر لحظه انواع گزارشات از واحد های مختلف سازمانی برای مدیریت قابل نمایش می باشد و درنهایت کنترل مدیریت بروی انواع عملیات، ساده تر می شود. این نرم افزار برای کارخانجات صنعتی که علاوه بر نیاز های یک شرکت، احتیاج به یک سیستم تولید همراه با کنترل کیفیت دارند، ارائه می گردد. این نرم افزار شامل دو بخش امکانات اصلی و امکانات اختیاری می باشد که در صورت نیاز می توان امکانات اختیاری را بعدا به نرم افزار خریداری شده اضافه نمود.

 • مدیریت مالیات
 • مدیریت مشتریان
 • مدیریت پیمانکاران
 • طراحی گزارشات و فرمهای چاپی
 • چاپ چک
 • مدیریت اموال و دارایی های ثابت
 • مدیریت کاربران با سطوح دسترسی مختلف

امکانات اصلی نرم افزار

 • برنامه ریزی تولید
 • کنترل کیفیت
 • محاسبه قیمت تمام شده
 • مدیریت ایستگاههای کاری
 • فروش، خرید، انبارداری
 • سیستم حسابداری اتوماتیک

معیارهای مهم نرم افزار حسابداری

 • کاربری آسان
 • قیمت مناسب
 • قابلیت گزارش دهی
 • خدمات پشتیبانی
 • پازار کارت اعتباری
 • دسترسی آسان

امکانات اختیاری نرم افزار

 • مدیریت پروژه ها و هزینه های مربوطه
 • مدیریت کمپین ها و جشنواره ها
 • مدیریت SMS
 • پخش مویرگی
 • سفارش گیری از طریق تبلت
 • چند ارزی
 • اضافه کردن کاربر شبکه
حسابداری یک کارخانه تولیدی با ارزیابی موجودی و هزینه کالا ها بیان می شود. ارزیابی موجودی یک کسب و کار تولیدی از مقدار مشخصی از مواد خام، کار در فرآیند و کالاهای آماده به عنوان بخشی از فرایندهای تولید استفاده کند و هرگونه تعادل پایانی باید به درستی برای شناخت در ترازنامه شرکت ارزشمند باشد. مانند تخصیص هزینه مستقیم هزینه ها به موجودی با استفاده از هزینه های استاندارد، هزینه های با وزن متوسط و یا روش شناسی هزینه اختصاص می یابد. انتصاب هزینه های سربار کارخانه باید به مخازن هزینه جمع آوری شده و سپس تعداد واحدهای تولید شده در طی یک دوره گزارش داده شود، که هزینه ثبت شده موجودی را افزایش می دهد که تمامی این موارد یک نرم افزار جامع و یکپارچه میخواهد. نرم افزار جامع حسابداری پازار نسخه صنعتی برای تامین تمامی نیازهای یک کارخانه برای مدیریت بهینه عملیات مناسب می باشد.