پازار نسخه استاندارد

نرم افزار پازار استاندارد برای فروشگاهها در ابعاد کوچک ارائه می شود. یعنی به عبارتی فروشگاههایی که فقط نیاز دارند اطلاعات دریافت، پرداخت، خرید و فروش را ثبت نماینـد و به انواع گزارشـات موجودی انبار و حسابها دسترسی داشته باشند می توانند از این نرم افزار استفاده نمایند. این نسخه پازار با کاربری بسیار آسان و بدون پیچیدگی می تواند در ثبت عملیات روزانه فروش و عملیات مالی بهترین گزینه برای شما باشد.

معیارهای مهم نرم افزار

 • کاربری آسان
 • قیمت مناسب
 • قابلیت گزارش دهی
 • خدمات پشتیبانی
 • پازار کارت اعتباری

امکانات اختیاری نرم افزار

 • ترازنامه
 • سود و زیان
 • حقوق دستمزد

امکانات اصلی نرم افزار

 • خرید و فروش
 • خزانه داری بانک /صندوق / چک
 • انبار داری
 • تعریف کالای چند واحدی
 • مدیریت سفارش
 • مدیریت مشتریان
نرم افزار حسابداری استاندارد

بهترین نرم افزار حسابداری که برای کسب و کارهای کوچک، نیاز به یک برنامه ساده دارند تا اطلاعات دریافت، پرداخت، خرید و فروش را ثبت نمایند و به انواع گزارشات ، موجودی انبار و حسابها دسترسی داشته باشند می توانند از نسخه استاندارد برنامه حسابداری پازار با کاربری آسان برای ثبت عملیات روزانه خرید و فروش و عملیات مالی خود استفاده کنند.