ماژول چند ارزی

نیاز به معاملات بین المللی، نگهداری حسابهای مربوط به واردات و صادرات ونیاز فعالیت تجاری کوچک و بزرگ به استفاده از سیستم های حسابداری، شرکت رقم سازان نیز جهت ایجاد این امکانات در نرم افزار حسابداری پازار، ماژول چند ارزی را ارائه نموده است.

ماژول چند ارزی سیستم یکپارچه حسابداری پازار امکان ثبت نرخ ارز های مختلف را دارد و با توجه به نوسان نرخ ارز این امکان را به کاربران می دهد که نرخ ارز را در زمان های مختلف ثبت کنند، علاوه بر نگهداری اطلاعات می بایست گزارشاتی را بر اساس ارز داشته باشیم .  • معرفی ارز پایه
  • معرفی ارزها بصورت نامحدود
  • امکان ثبت فاکتور ارزی
  • امکان ثبت اسناد حسابداری ارزی
  • امکان ثبت نرخ ارز در فاکتور
  • امکان ثبت فاکتور و سند ارزی بر اساس آخرین نرخ برابری ارز
  • مشاهده گزارشات دریافت و پرداخت ارزی
  • گزارش دفتر معین مشتریان به صورت ارزی
  • و امکانات دیگر که همیشه در حال بروزرسانی هستند