پازار نسخه اصناف

نرم افزار پازار ویژه اصناف جهت ارائه به اصناف طراحی گردیده است. اصناف علاوه بر ثبت اطلاعات دریافت، پرداخت، خرید و فروش نیاز به ثبت اطلاعات مالیات ارزش افزوده نیز دارند و طبق اِشل دارایی معاملات فصلی تنظیم می کند. در این نسخه نیز گزارشات موجودی انبار و حسابها وجود دارد .این نسخه پازار با کاربری بسیار آسان و بدون پیچیدگی می تواند در ثبت عملیات روزانه فروش و عملیات مالی بهترین گزینه برای ما باشد.
  • کالا با مالیات ارزش افزوده ویژه
  • تعریف کالای چند واحدی
  • صندوق/ چک
  • مدیریت مالیات
  • مدیریت مشتریان
  • مدیریت کاربران با سطوح دسترسی مختلف

امکانات اصلی نرم افزار

  • فروش، خرید
  • انبارداری
  • خزانه داری بانک